2022 Meşhur gara reňk Diffuzer çüýşesi üçin kül materialy agaç gapak

Gysga düşündiriş:

Agaç gapak, dürli materiallar we köp ulanylyş önümidir.Önümiň döredijiligini ýokarlandyrmak üçin diffuzor aýna çüýşeler bilen ulanyň.
Material: Kül
Reňk: Gara
Ölçegi: D 55mm x H 30mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-007
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Kül
Ölçegi: D 55mm x H 30mm
Reňk: Gara
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 2000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Önümi özleşdirmek

Önümiň özboluşlylygy, satuw nokadyny we önümiň has döredijiligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenen däldir, şeýle hem müşderileriň saýlamagy üçin köp mümkinçilikleri artdyrýar.
Kepkäniň aýna çüýşäniň ajaýyp gabat gelmegi üçin ululygy birmeňzeş bolmaly.

 
Diametri:
A, gapak bilen aýna çüýşäniň birleşmegi üçin aýna çüýşäniň diametri bilen birmeňzeş bolup biler.
B Daş görnüşe täsir etmezlik şerti bilen ony kiçeldip bolýar we çykdajylary hem azalýar.
Boý:Bu düýbünden özleşdirilen, ýöne suwuklygyň syzmazlygy üçin aýna çüýşäniň diametrinden ýokary bolmaly.
Reňk doly müşderiniň isleglerine görä, asyl agaç reňkini ulanyp ýa-da gara edip bilersiňiz.

Gara agaç gapak

Materiallaryň diwersifikasiýasy

Aromaterapiýa önümleriniň möhüm bölekleri: Diffuzer aýna çüýşe, gapak, gamyş diffuzer taýagy.
Gapagy alýumin gapak, plastmassa gapak ýa-da agaç gapak bolup biler.
Agaç örtükleriň ulanylyş derejesi hem gaty ýokary, sebäbi dürli agaç örtükleriň dürli aýratynlyklary bar, şonuň üçin dürli materiallar hem laýyk materiallardan ýasalmalydyr.

Kül
Aýratynlyklary: üýtgeşik, ýöne deň däl ösüş halkalary bilen sarymtyl-ak (sap agajy) ýa-da birneme goňur (ýürek agajy).Elastik we gaty, könelmäge we çyglylyga çydamly, guratmak kyn.

Kauçuk agaç
Aýratynlyklary: Agaç açyk sarymtyl goňur ýa-da sarymtyl ak, orta gatylygy we oňat plastikligi.Demirgazykdaky gury ýerlerde öndürilýär we döwmek aňsat däl.
Ulanylyşy: mebel, kesiş tagtalary we mebel esbaplary

Kap

  • Öňki:
  • Indiki: