Aroma diffuzer çüýşeli gamyş atyry tebigy material agaç gamyş diffuzer gapagy diffuzer gapagy

Gysga düşündiriş:

Agaç gapagyň daşky görnüşi, hili we jikme-jiklikleri gamyş diffuzor aýna çüýşäňize laýyk gelýän ajaýyp önüm döretmek üçin seresaplylyk bilen dolandyrylýar.

Material: Kül
Reňk: Tebigy
Ölçegi: D 60mm x H 27.2mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-008
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Kül
Ölçegi: D 60mm x H 27.2mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 2000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Durmuşda däp-dessur duýgusy, ýönekeýlik we atmosfera, öý sungatynyň tagamy ajaýyp peýza .a öwrüldi.

Circarym tegelek agaç gapak

Adatça agaç örtükler tegelek we inedördül, ýöne ululygy we reňki boýunça käbir tapawutlar bar.
Şuňa meňzeş önümler müşderiniň düşünjesini sazlamak we müşderiniň satyn almak islegini ýokarlandyrmak üçin käbir ýörite önümleri talap edýär.
Daşary ýurtdan getirilen kül agaç materiallaryny, tekiz kesilen ýüzüni, tekiz gurluşyny, düşnükli we owadan gurluşyny ulandyk.
Professional dizaýn toparymyz we önümçilik toparymyz bar, şonuň üçin müşderileriň döretmek islegleri bar we olara ýetmek üçin hemmämiz kömek edip bileris.
Agaç örtügiň ululygyny we stilini (nusgalar ýa-da çyzgylar) bermegiňizi haýyş edýäris, ilki bilen müşderiler üçin tassyklamak üçin nusgalar taýýarlarys.Jikme-jiklikleri düzetmeli bolsaňyz, islän wagtyňyz habarlaşyp bilersiňiz.

Agaç tebigy gapak (1)

Önümçilik

1. Çig mal
Dürli şekilli gapak üçin iň amatly agaç materialyny üns bilen saýlamak üçin 4-den gowrak dürli amal bar.

2. Gödek şekil kesmek
Çig agaç materialynyň gabygyny degişli ululykda kesiň (bu ululyk agaç örtüginiň ululygydyr).

3. Awtomatiki torna
Awtomatiki torna zerurlyk boýunça ajaýyp we takyk şekil döretmäge kömek edýär.

4. Pollamak
Tenderumşak we tekiz ýerlerde önüm öndürmek üçin dürli enjamlary ulanyň (käbir ýörite görnüşli gapaklar gaty bir ýalpyldawuk bolup bilmeýär, el bilen ýuwmagy talap edýär we önümiň bahasy ýokarlanar).

5. Näzik oýma
Logotipi düzmek, zerur bolsa lazer nagyşlary arkaly amala aşyrylar.

6. faceerüsti gutarmak
Müşderileriň isleýşi ýaly boýag sepmek ýa-da çap etmek.

Önümçilik

  • Öňki:
  • Indiki: