Hytaý zawody, gamyş diffuzer çüýşesi üçin OEM agaç gapagyny kabul ediň

Gysga düşündiriş:

Gamyş diffuzeri üçin agaç gapak Islendik çüýşe üçin

Ölçegi: 28/410mm

Diametri: 46.5mm

Deşikleriň diametri: 18mm

Gapagyň beýikligi: 25mm

Reňk: Gara, tebigy

Material: Beç

MOQ: 3000PCS


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-011
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Beç, Aş
Ölçegi: 28/410mm diametri: 46.5mm, beýikligi: 25mm
Reňk: Tebigy, gara, goňur
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 3000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Düşündiriş

 

Tebigy estetiki taýdan ýakymly görünmek üçin bu tegelek şekilli agaç diffuzor gapagy konteýneriň üstünde ýerleşdirilip bilner.Gamyş diffuzorlary diňe çüýşeden we gapakdaky deşikden çykýar.

 

Bu gapak stili, tegelek aromaterapiýa çüýşeleri üçin has amatlydyr.Saýlamak üçin 2 reňk bar.Biri tebigy reňk, beýlekisi gara reňk.Tebigy gapak, agajyň gurluşyny, ekologiýa taýdan arassa we tebigydygyny görüp biler.Gara reňkli gapak, markaňyzy aýyrmak üçin gamyş diffuzoryna iň oňat goşundy.

Çüýşäni has gowy möhürläp bilýän agaç gapagyň içinde plastmassa içki bölegi bar.We diffuzer taýagy bilen agaç gapagyň arasynda göni aragatnaşygyň öňüni alyp biler.

Agaç diffuzeri gap-tebigy

Dürli agaç material gapagy bar

Gamyş diffuzor agaç gapagy köp dürli agaç görnüşinde bolýar.Dürli agaç materiallary dürli dokumalara eýe bolar, şonuň üçin agaç örtüginiň duýgusy düýbünden başga.Iň köp ulanylýan agaç materialymyz Schima Superba, Beç agajy, sosna agajy, kül, hoz, akasiýa, rezin agaç we ş.m. Iň tygşytly agaç materialy Şima superba, Beç agajy, sosna agajy we rezin agaçdyr.Şonuň üçin bu materiallardan ýasalan agaç gapagyň bahasy birneme arzan.

Dürli şekiller bar we “Customized” -i kabul ediň.

Tegelek şekillerden we adaty agaç gapaklardan başga, inedördül, tertipsiz görnüş we ş.m. ýaly başga görnüşleri hem berip bileris.Şol bir wagtyň özünde, biz özleşdirilen zatlary kabul edýäris.Gerek bolsaňyz, gamyş diffuzor çüýşäňize görä agaç örtügi dizaýn edip bileris, reňkini, nyşanyny, görnüşini we ş.m.

Dürli şekilli agaç gapak

  • Öňki:
  • Indiki: