Zawodyň lomaý tegelek meýdany şekilli agaçdan ýasalan material, Diffuzer atyr aýna çüýşesi üçin gapak

Gysga düşündiriş:

Otsyz aromaterapiýa önümleri, emosional durmuş üçin tagam beriji serişdeler, täze hoşboý ys howanyň romantikasyny ýokarlandyrýar we ýönekeý görnüş stil goşýar.
Ölçegi: D 38mm x H 31mm
Reňk: Tebigy;Islegiňize görä düzüp bilersiňiz.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-006
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Schima Superba
Ölçegi: D 38mm x H 31mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 2000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Dizaýn saýlaň

Agaç örtük, güýçli özleşdirmek ukyby we güýçli plastikligi bolan önümdir.

J: Aromaterapiýa aýna çüýşeler üçin adatça tegelek, inedördül, konus we ş.m. bolýar, sebäbi aromaterapiýa taýagy salynmaly, şonuň üçin ýokarsynda deşik bolar.

 
B: Parfýumeriýa çüýşesinde ulanylsa, ýokarky möhür bilen gapakda ýasalmalydyr, sebäbi atyryň çykmagynyň öňüni almaly.

 
C: Käbir şem käselerinde agaç gapaklar hem ulanylýar we şem käsesiniň agzyna gabat gelmek üçin diametri uly bolmaly.

 
Käbir müşderileriň özboluşlylygy bar, şonuň üçin ýarym tegelek, göz ýaşlary we ş.m. ýaly ýörite şekilli agaç örtükleri hem düzerler.

Islegleriňizi bize habar bermegiňizi we pikirleriňizi siziň üçin durmuşa geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Agaç gapak dizaýny

Material saýlaň

Tebigy agaçlaryň köp görnüşi bar we agaç örtüklere ýasalyp boljak onlarça dürli material bar bolsa gerek.Materialyň aýratynlyklary dürli-dürli bolany üçin, önümiň ululygyna we görnüşine görä iň amatly material saýlanyp bilner.

Schima superba
Aýratynlyklary: Hemu ady bilen hem tanalýar, ortaça agaç dykyzlygy, birmeňzeş agaç, dokumasy ýok, näzik el duýgusy, birneme döwük agaç, sary-ak reňk, tegelek önümler üçin amatly.

 
Dub
Aýratynlyklary: Agajyň ýüregi sary-goňur-gyzyl-goňur, aç-açan ösüş halkalary, birneme tolkunly we hili gaty.Ajaýyp berklik we berk gurluş.Malaý ýarym adasyna baý, Demirgazyk Amerikanyň gyzyl dublysy bilen iň meşhur

Agaç görnüşi

  • Öňki:
  • Indiki: