2022 Hytaýyň meşhur üpjün ediji şem bankasy Natrual agaç gapaklary ýörite dizaýn

Gysga düşündiriş:

Ysly şemler atmosferany sazlap, howany arassalap we reňkli görnüşe eýe bolup bilýän senet şemleriniň bir görnüşidir, şonuň üçin has köp adam halaýar.
Material: sosna
Reňk: Tebigy
Ölçegi: D 80mm x H 14mm ýa-da D 90mm x H 14mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-018
Marka: JINGYAN
Arza: Şem / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Sosna
Ölçegi: D 80mm x H 14mm ýa-da D 90mm x H 14mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 3000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Size has köp saýlaw

Ölçegi:
Ysly şemleriň howa geçirijiligini üpjün etmek üçin gapagyň ululygy çüýşäniň diametri bilen deň bolmaly.
Gapagy satyn alanyňyzda, şem käsesiniň nusgasyny bermeli, hakyky ululygyna görä sazlamaly we müşderi eltip bermezden ozal tassyklamaly.

Sosna şem

Material:
Dürli agaçlaryň dokumalary we reňk tapawutlary dürli, bahalary hem üýtgeýär.
Müşderiler öz isleglerine we dizaýnlaryna görä degişli materialy saýlap bilerler.

Dizaýn:
Agaç örtük hökmünde ajaýyp döredijilige eýedir we gapagyň ýüzüne oýulyp bilner (logo nyşany, nagyş ýa-da uly meýdan nagşy)

Has köp dizaýn gapagy

Ysly şemleri ulanmagyň çäreleri:

1) Otagyň ululygy hoşboý ysyň güýjüne täsir eder.Otag näçe uly bolsa, ys şonça-da ýeňil bolar we tersine.

2) Has uly şem üstli şem saýlamaga synanyşyň.Sebäbi şem ýakylanda, şem meýdanynda näçe köp mum ýygnansa, hoşboý ys şonça güýçli bolar.

3) Şem ýakylanda, şem alawynyň titremeginden we egilmezligi üçin, mumyň ýagynyň ýakylmagy sebäpli ýüze çykýan görnükli hadysa ýüze çykmazlygy üçin, şemalda goýmagyňyzy haýyş edýäris.Şem ýakylanda içerdäki howa aýlanyşygyny saklamak maslahat berilýär.

4) Çeňňegi ýygy-ýygydan kesiň.Örän uly şem hoşboý ysyň paýlanmagyna täsir eder.Burnananda, taýagy 0,5 ~ 0.8 sm uzynlyk bilen kesiň (ilki bilen ody öçüriň).Bu ýakylanda gara tüsse çykmagynyň öňüni alar.

Şem gapagy

  • Öňki:
  • Indiki: