Omörite nagyş dizaýny Tebigy reňkli agaç gapak örtügi Ulanylan howa sowadyjy awtoulag atyry

Gysga düşündiriş:

Önümiň satuw nokadyny ýokarlandyrmak we daşky gurşawyňyza atmosfera goşmak üçin ýörite örtük bilen halaýan aromaterapiýa önümini saýlaň.
Material: Kül
Reňk: Tebigy
Ölçegi: D 57,7mm x H 19mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-009
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Kül
Ölçegi: D 57,7mm x H 19mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 2000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Düşündiriň

Bazarda aromaterapiýa önümleriniň has köp görnüşi bar, barha köp görnüşi we has köp ulanylyşy.

 
Adaty mysallar:
Otsyz aromaterapiýa (Suwuk aromaterapiýa diýlip hem atlandyrylýar): Halaýan hoşboý yslaryňyzy gerek ýeriňize ýerleşdirip boljak gapaklar bilen aýna çüýşelere gaplaň.
Ysly şemler: her gezek ulananyňyzda ýakylmaly.Ulanyjy toparlaryna ünsi jemlemeli.
Gaty aromaterapiýa: suwuk aromaterapiýanyň aňsat agdarylmagy bilen kynçylyk çekmez.

Awtoulag atyry

Bütin önüme hökman reňk goşýan oňat dizaýn edilen gapak.
Bu gapagymyz, esasan, nepis oýma prosesi bilen tapawutlanýar.Bütin gapak nagyşlar bilen nagyşlanýar: hoşboý ysyň has gowy paýlanmagy üçin gapagyň ýokarsy tertipsiz boş çarçuwa dizaýnyna ýasalýar;
Şeýle hem gapagyň perimetri töwereginde 'Howa sowadyjy' heýkeli.

Tebigy agaç gapak

Diffuzer üçin has köp saýlaň

Agaç örtükleriň onlarça dizaýny, dürli materiallar we reňkler bar.Bular müşderilere has köp saýlaw etmäge mümkinçilik berýär.

Bazarda has meşhur we ýaýranlary tegelek we inedördül.

Someöne käbir müşderiler tarapyndan has gowy görülýän başga-da köp dizaýn bar: sferik, ýarym tegelek, kub.

Elbetde, bu dizaýnlar öz aýna çüýşelerine-de laýyk gelmelidir, ýogsam önümde gapagyň gaçmagy we suwuklygyň ýitmegi meselesi ýüze çykar.

Şapka, özleşdirilmezden ozal müşderiniň aýna çüýşesinden ýa-da gapagyň hakyky nusgasyndan geçmeli.Önümiň 100% laýyklygyny üpjün etmek.

Agaç dizaýny

  • Öňki:
  • Indiki: