Custöriteleşdirilen gara, gyzyl, ýaşyl, goňur sintetiki diffuzor gamyşlary, zawodyň bahasy bilen ysly diffuzor üçin süýüm taýagy

Gysga düşündiriş:

Diffuzer gamyşlary kaşaň yslary otagyň içine ýuwaşlyk bilen ýaýradýar.Süýüm diffuzor gamyşlary, adynyň agaç kärdeşlerine garanyňda has güýçli netije bilen çalt siňdirýän we yslary ýaýradýan süýüm sapaklary bilen ýasalýar.


Ölçegi: 3mm * 28 sm.Customöriteleşdirilen kabul ediň.

Diametri bar: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

Uzynlyk: Gerek bolsa kesip bolýar.

Reňk: Gara

MOQ: .OK

Aýratynlygy: Çalt süpürmek, Ajaýyp hoşboý ys atmak, Dykylmadyk in Engineener, köp reňk


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Süýüm taýagy
Model belgisi: JY-015
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Poliester ýüplük
Ölçegi: Diametri 2mm-15mm;Uzynlygy: omöriteleşdirilen
Reňk: Gara, ak, çal, goňur, gülgüne, gyzyl, ýaşyl;Custöriteleşdirilen kabul ediň.
Gaplamak: Köp / polibag / lenta / konwert
MOQ: NO
Baha: Ölçegine esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 3-5 gün
Töleg: T / T, Western Union
Şahadatnama: MSDS, SVCH
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Düşündiriş

Onuň 100% poliester süýümi we ekologiýa taýdan arassa süýümi.Beýleki arzan gamyş diffuzorlaryndan tapawutlylykda, gamyş diffuzorlarymyzy ýapmak üçin ösen ekologiýa taýdan arassa sintetiki süýüm materiallaryny ulanýarys.Mundan başga-da, süýümli gamyş aňsatlyk bilen kesilýär, bölünmez we arassa görüner.Süýüm diffuzor taýaklarymyz efir ýaglaryny has netijeli siňdirmek we has güýçli netije bilen yslary ýaýratmak üçin niýetlenendir.

surat3

Dürli reňkler bar:

Beýleki açyk reňkler hem bolup biler.Nusga ýa-da Pantone belgisine görä ýöriteleşdirilen reňkleri kabul ediň.Süýümli taýagymyzda ýokary pigmentli zäherli boýaglar ulanylýar, efir ýaglary bilen gatnaşyga gireniňizde gan çykmaz.Tagamyňyzy görkezýän we öý dizaýnyňyzy doldurýan laýyk reňk saýlap bilersiňiz.

Aşakda käbir synag netijelerini görkezmek:

Diffuzer suwuklygynyň görnüşi Çykyş
Nebit bazasy Reňkli gan ýok
Alkogol bazasy Reňkli gan ýok
Suw bazasy     Reňkli gan ýok
Reňk bar

Elýeterli gaplama

Gerek bolsaňyz, aýratyn gaplama bilen gelip biler.Saýlamak üçin dürli gaplama usullary bar.

1. Custöriteleşdirilen kagyz konwertleri ýa-da kagyz gutusy
2. Lent
3. Logotipiňiz ýa-da maglumatyňyz bilen Opp sumkasy
4. Raffia (iň arzan)
5. Kauçuk zolak (Raffia gaplamasy bilen deň baha)
6. atylylyk gysylýan film
7. Lentany arassalaň

Her daşarky eksport gutusy möhürlemek üçin uly garşydaş sumka bilen gelýärharytlargutusyna 3-5 paket desikant goýuň.Uzak wagtlap gury bolmak üçin berk möhürlemek.Önüm ulanylanda efir ýaglaryny siňdirmegi aňsatlaşdyrmak.

surat003
surat005

  • Öňki:
  • Indiki: