Tebigy material hoz agajy diffuzeri tegelek gapak, gamyş diffuzer çüýşesi üçin özleşdiriň

Gysga düşündiriş:

Biziň üsti bilen, aromaterapiýa agaç örtügine professional düşünjäňizi artdyryp bilersiňiz.
Öz önümiňiz üçin iň oňat önümi dizaýn ediň.
Material: hoz
Reňk: Agaç reňki
Ölçegi: D 68mm x H 26mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-010
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Hoz
Ölçegi: D 68mm x H 26mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 3000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Düşündiriň

Agaç aýratynlyklaryna çuňňur düşünmek we deňeşdirmek arkaly, degişli önümleri öndürmek üçin has amatly materiallary saýlaýarys.Müşderilere ulanmak üçin amatly bolanda material tarapyndan getirilen tebigy we rahat duýgyny duýmak üçin ýokary berklik, döwülme, tebigy gurluş, ajaýyp reňk we beýleki aýratynlyklar bilen üpjün ediň.

Bu önümiň materialy: hoz, tutuşlygyna goýy goňur, gyrmyzy reňkli, aýlaw bölegi bolsa uly parabolik nagyşdyr.

Umuman, iki dürli gara hoz we altyn hoz bar.Agajyň özi gaty kyn, şonuň üçin ýasalan gapak çydamly we zaýalanmak aňsat däl.

Gapagyň aýratynlyklary:
Customöriteleşdirilen örtügimiziň üstü gaty tekiz, gabyksyz we tekiz we gaharly däl ýaly duýulýar.
Buraw gapagynyň dizaýny ulanmak üçin amatly we suwuklygy syzmak aňsat däl.

Tegelek agaç diffuzer gapagy (1)

Gapaklaryň dizaýny we ulanylyşy

Dizaýn saýlaň:
Müşderileriň öz dizaýn ideýalary bar we müşderiler üçin durmuşa geçirmek üçin hünärmen toparymyz bar.
Dürli stil we ulanylyşyň onlarça gapagyny tamamlady we baý tejribä eýe.Müşderiler öz pikirlerini, çyzgylaryny ýa-da nusgalaryny aýdyp bilerler, ownuk düzedişler girizilmegi üçin müşderileriň salgylanmasy üçin hakyky nusgalary taýýarlarys.

Dürli dizaýn gapagy

Ulanylan:
Bu gapak aromaterapiýa aýna çüýşeler üçin ulanylýar.Önümiň bitewiligini üpjün etmek üçin agaç gapagyň diametri aýna çüýşäniň diametri bilen deňdir (müşderiler ululygyny öz isleglerine görä düzüp bilerler).

Kompaniýamyz başga dürli maksatlar üçin gapaklary hem düzüp biler: aromaterapiýa çüýşeleri, atyr çüýşeleri, awtoulag atyr çüýşeleri, kosmetika, ammar çüýşeleri we ş.m.

Tegelek agaç diffuzer gapagy (3)

  • Öňki:
  • Indiki: